Soul Eater ยมฑูตแสบสายพันธุ์ซ่า

Soul Eater เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนอาชีวะช่างกลยมฑูต ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างเคียวให้กับยมฑูต โดยนักเรียนมนุษย์และปีศาจจะช่วยกันค้นหาไข่วิญญาณของคิชิน 99 ดวงและวิญญาณของแม่มด มาเพื่อเปลี่ยนนักเรียนปีศาจให้กลายเป็นเดธไซส์ ตัวเองของเรื่องก็คือมากะ อัลบัน ซึ่งจับคู่กับปีศาจที่ชื่อโซลอีทเตอร์ที่มี
ร่างที่แท้จริงเป็นเคียวนั่นเอง


รหัส ball


ตอน1
ตอน2
ตอน3
ตอน4
ตอน5
ตอน6
ตอน7
ตอน8
ตอน9
ตอน10
ตอน11
ตอน12
ตอน13
ตอน14
ตอน15
ตอน16
ตอน17
ตอน18
ตอน19
ตอน20
Soul Easter ตอน21
Soul Easter ตอน22
Soul Easter ตอน23
Soul Easter ตอน24
Soul Easter ตอน25
Soul Easter ตอน26
Soul Easter ตอน27
Soul Easter ตอน28
Soul Easter ตอน29
Soul Easter ตอน30
Soul Easter ตอน31
Soul Easter ตอน32
Soul Easter ตอน33
Soul Easter ตอน34
Soul Easter ตอน35
Soul Easter ตอน36
Soul Easter ตอน37
Soul Easter ตอน38
Soul Easter ตอน39
Soul Easter ตอน40
โซลอีทเตอร์41
โซลอีทเตอร์42
โซลอีทเตอร์43
โซลอีทเตอร์44
โซลอีทเตอร์45
โซลอีทเตอร์46
โซลอีทเตอร์47
โซลอีทเตอร์48
โซลอีทเตอร์49
โซลอีทเตอร์50
โซลอีทเตอร์51
end

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น